Prace prawne:

 

  • mapa do celów prawnych
  • ­podział i rozgraniczenia nieruchomości
  • ­wznawianie i wyniesienie granic nieruchomości
  • ­prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
  • ­projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej.

 

Dwie osoby i kartka papieru