Prace w zakresie pomiarów powykonawczych:

 

  • Pomiary powykonawcze wszystkich budynków i budowli
  • pomiary powykonawcze sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych,
  • telekomunikacyjnych i TV kablowych, kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
  • ­pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
  • ­pomiary sytuacyjno-wysokościowe - aktualizacje podkładów mapowych

 

Żółty ołówek w dłoni