Prace prawne

 W ramach naszych usług oferujemy realizację geodezyjnych prac prawnych. Na czym one polegają? Przede wszystkim obejmują niezbędne czynności związane ze sporządzaniem mapy do celów projektowych, a także do celów prawnych. Ponadto oferujemy:

  • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej,
  • wznawianie i wyniesienie granic nieruchomości,
  • podziały geodezyjne nieruchomości, a także ich rozgraniczenia,
  • prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

 

Dwie osoby i kartka papieru