Geodezyjne prace realizacyjne

 

Oferujemy geodezyjne prace realizacyjne. Zajmujemy się sporządzaniem map do celów projektowych w postaci analogowej lub numerycznej. Ponadto zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji, a w tym między innymi wytyczanie budynków, budowli, urządzeń, sieci uzbrojenia terenu (przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji). Wykonujemy także pomiary powierzchni upraw oraz użytków rolnych i prace w zakresie pomiarów realizacyjnych czy też kontrolnych.

 

Trzy osoby w kamizelkach odblaskowych